About

TecnoCientista được tạo ra trong năm 2002 như một nhóm email với mục đích truyền bá tất cả những tin tức khoa học tò mò và thú vị mà chúng tôi luôn muốn nghe và truyền bá. Đây là mục đích của chúng ta và sứ mệnh đơn giản của chúng ta.

Bước sang năm 2005, chúng tôi bắt đầu cung cấp tin tức theo định dạng web để bạn có thể ghé thăm bất cứ khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết tin tức theo cách cũ , trực tiếp trong email của bạn, đăng ký nhập e-mail của bạn vào trường bên phải cửa sổ này.

Chúng tôi đang làm thành công lớn trong số những người yêu thích khoa học và công nghệ, để kiểm tra xem thống kê của chúng tôi .

Truy cập TecnoCientista hàng ngày và tìm hiểu thêm.

“Kiến thức mở rộng cuộc sống. Để biết là sống
một thực tế mà sự thiếu hiểu biết ngăn cản sự hưởng thụ.” 

[González Pecotche – www.logosofia.ORG.br ]

Biên tập Marcelo Ribeiro